Co je LOINC?

Tento obsah je určen pro zdravotnické pracovníky.

Logical Observation Identifiers Names and Codes (LOINC®) je mezinárodní standard pro identifikaci zdravotnických měření, pozorování a dokumentů. Poskytuje společný jazyk pro jednoznačnou identifikaci věcí, které lze měřit nebo pozorovat, což umožňuje výměnu a agregaci klinických výsledků pro poskytování péče, řízení výsledků a výzkum. LOINC je bohatý katalog měření, včetně laboratorních testů, klinických měření, jako jsou životní funkce a antropometrické míry, standardizované nástroje pro průzkum a další.

Referenční laboratoře, zdravotnické organizace, federální agentury USA, pojišťovny, dodavatelé softwaru, společnosti zabývající se diagnostickými testy in vitro a více než 82 200 registrovaných uživatelů ze 175 zemí používá LOINC k bezproblémovému přenosu dat mezi systémy.

LOINC vyvinul Regenstrief Institute, dynamická výzkumná organizace zaměřená na lidi, jejímž posláním je propojovat a inovovat pro lepší zdraví.

Následující články o testech Lab Tests Online poskytují informace o LOINC. Vyhledejte je kliknutím na Health Professionals – LOINC v nabídce „Choose Topic“ (Zvolte téma).

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.