Blog

Kvantitativní a kvalitativní analýza rizik projektu: Jak se liší?

 • Měděný tým
 • 16. října 2017
 • Blogy

Ocenění rizik je základním krokem plánování projektu. Podrobná činnost analýzy rizik pomůže projektovému manažerovi lépe porozumět hrozbám souvisejícím s projektem. Tato činnost pomůže při posuzování různých typů nebezpečí a rozsahu, v jakém mohou ovlivnit výsledky projektu.

Dobrá analýza rizik pomáhá získat přehled o faktorech, které mohou negativně ovlivnit projekt. Může pomoci při přijímání proaktivních kroků k překonání překážek a zajištění úspěšného dokončení projektu.

V tomto článku si nejprve vysvětlíme dva typy technik analýzy rizik projektu a poté určíme rozdíly mezi oběma metodami.

Kvalitativní posouzení rizik

Kvalitativní posouzení rizik je v pátém vydání příručky PMBOK definováno jako proces identifikace a stanovení priorit rizik pro další posouzení. Používají se různé typy technik kvalitativního hodnocení rizik. Mezi běžné metody kvalitativního hodnocení rizik patří následující.

 • Interview
 • Brainstorming
 • Technika Delphi
 • Analýza SWOT
 • Analýza kořenových příčin
 • Analýza předpokladů
 • Matrice pravděpodobnosti a dopadu
 • Expertní úsudek
 • Rozvrh. analýza rizik

Kvantitativní posouzení rizik

Kvantitativní analýza rizik je v pátém vydání příručky PMBOK definována jako proces numerické analýzy rizik s cílem identifikovat jejich vliv na výsledek projektu. Zahrnuje přiřazení kvantitativního nebo číselného hodnocení rizikům, které odráží pravděpodobnost jejich výskytu.

Mezi běžné techniky kvantitativního hodnocení rizik patří následující:

 • Analýza citlivosti
 • Analýza očekávané peněžní hodnoty (EMV)
 • Modelování &Simulace
 • Analýza rizik nákladů
 • Analýza návratnosti

Jaké‘ jsou mezi nimi rozdíly?

Cílem kvalitativní i kvantitativní analýzy rizik je identifikace rizik. Kvalitativní analýza rizik je však subjektivnější, zatímco kvantitativní hodnocení rizik je objektivnější. V případě kvalitativní analýzy může docházet k subjektivnímu zkreslení. V případě kvantitativní analýzy tomu tak není.

Další zásadní rozdíl mezi kvantitativní a kvalitativní analýzou rizik spočívá v tom, že první z nich zohledňuje celková rizika projektu, zatímco druhá posuzuje konkrétní rizika projektu. Celková rizika projektu vyplývají ze vzájemných vztahů a závislostí různých rizik. Vztahuje se na celý projekt namísto jednotlivých činností.

Závěr

Každý projektový manažer, stejně jako vlastník podniku, by měl vědět, jak používat kvalitativní a kvantitativní nástroje hodnocení rizik, aby zjistil rizika související s projektem. Je třeba pochopit, jak se tyto dvě metody identifikace rizik liší a k jakým zkreslením může při výpočtu rizik docházet. To není jen něco nepovinného, ale mělo by to být nezbytnou součástí řízení projektu.

V tomto ohledu může být velkým pomocníkem online software pro řízení práce. Tento software může pomoci při identifikaci potenciálních rizikových oblastí a umožní podniknout proaktivní kroky k minimalizaci dopadu rizik.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.