Abydos – Setiho chrám

Postaven cca. 1279 př. n. l.

Setiho chrám v Abydosu (300 mil jižně od Káhiry) nechal postavit Seti I. a jeho syn Ramesse II. Seti byl egyptský faraon z devatenácté dynastie, vládnoucí v letech 1290-1279 př. n. l. Seti nejenže otevřel doly a obnovil poškozené chrámy, ale také pokračoval ve stavbě hypostylové haly v Karnaku. Ramses II. byl třetím faraonem devatenácté dynastie a měl druhou nejdelší vládu v Egyptě, vládl v letech 1279-1213 př. n. l.. Převážně se předpokládá, že Seti postavil samotný chrám, zatímco Ramses dokončil výzdobu, okolní nádvoří a další práce.

Posvátné město Abydos bylo místem mnoha starověkých chrámů a bylo pohřebištěm prvních králů sjednoceného Egypta. Nedaleko se nacházelo také předdynastické pohřebiště se stovkami hrobů.

Setiho chrám ve tvaru písmene „L“ měl terasu, několik nádvoří a komor, dva pylony a také sedm kaplí. Chrám je postaven z bílého vápence a každá kaple je zastřešena plochými římsovými deskami zdobenými královskými kartušemi a hvězdami. Tyto kaple byly zasvěceny Setimu I., Osirisovi, Isidě, Ptahovi-Sokarovi, Nefertemovi, Ra-Horakhtymu, Amonovi a Horovi. Každá kaple byla vyzdobena modlitbami ke každému konkrétnímu božstvu. Například Horova svatyně měla na stěnách namalovaného sokola nesoucího věčný symbol, šen.

Říká se, že Setiho kamenné reliéfy jsou jedny z nejkrásnějších a nejdetailnějších v jakémkoli nalezeném egyptském chrámu. Několik pozoruhodných vyobrazení v chrámu je Seti před Osiridem, jak nalévá úlitby božstvům, a obraz Ramsese a Setiho, jak zapřahají býka.

V chodbě v chrámu je na zdi nápis známý jako Abydoský královský seznam. Tento seznam jmenuje nejvýznamnější faraony podle Setiho. Na seznamu je uvedeno celkem 76 faraonů. Jsou v něm vynechána jména mnoha dřívějších faraonů, které Seti zřejmě považoval za nelegitimní, například Hatšepsut, Achnaton, Smenchkare, Tutanchamon a Aj. Seznam je pro historiky velmi důležitým pramenem.

Seznam začíná Menesem (pravděpodobně stejná osoba jako Narmer) a končí Setim. Menes byl zakladatelem první dynastie a vládl až do své smrti někdy kolem roku 3000 před naším letopočtem. Seti vládl v období Nové říše až do své smrti v roce 1279 př. n. l. Seznam tedy zaznamenává více než 1 600 let historie, i když s některými vynechanými údaji. Tento seznam králů je jedním z pouhých deseti, které se v Egyptě našly.

S Setiho chrámem souvisí Osirion, záhadná podzemní komora spojená s Nilem, vytesaná z obrovských kamenných bloků. Datum její výstavby a účel jsou stále předmětem zkoumání.

Obrázek: Průčelí Setiho chrámu v Abydosu. Pořídil Roland Unger (Wikimedia Commons.)

https://www.brown.edu/Departments/Joukowsky_Institute/courses/templesandtombs/8519.html

.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.