1

Játra obvykle ukládají přebytečný krevní cukr ve formě glykogenu, který odevzdávají přes noc během spánku a jiných období hladovění, aby udržely hladinu glukózy v normálním fyziologickém rozmezí, vysvětlil doktor H. Henry Dong, docent pediatrie na Pitt School of Medicine. Při cukrovce však játra pokračují v pumpování glukózy, i když je jim jako léčba podáván inzulín.

„Vědci se již desítky let snaží najít faktory, které přispívají k této nadprodukci glukózy v játrech,“ řekl Dr. Dong. „Pokud se nám podaří tuto dráhu kontrolovat, měli bychom být schopni pomoci snížit abnormálně vysokou hladinu cukru v krvi, která se vyskytuje u pacientů s cukrovkou.“

Se svým týmem studoval rodinu proteinů zvaných Forkhead box neboli FOX a v rámci současného projektu se zaměřil na jeden z nich nazvaný FOX06. Zjistili, že u myší, u kterých bylo vytvořeno příliš mnoho FOX06, se objevily příznaky metabolického syndromu, který je předchůdcem diabetu, včetně vysoké hladiny cukru v krvi a vysoké hladiny inzulínu během hladovění a také poruchy glukózové tolerance, zatímco u myší, u kterých bylo vytvořeno příliš málo FOX06, byla hladina cukru v krvi během hladovění abnormálně nízká.

„U normálního zvířete způsobí injekce glukózy zpočátku zvýšení hladiny cukru v krvi a pak se do dvou hodin vrátí do normálního rozmezí,“ řekl Dr. Dong. „U zvířat, která vyrobila příliš mnoho FOX06, se hladina krevního cukru po injekci glukózy do dvou hodin nenormalizuje. Ztratila schopnost regulovat hladinu, zatímco játra stále vytvářejí nepotřebnou glukózu.“

Další experimenty ukázaly, že diabetické myši mají abnormálně vysoké hladiny FOX06 v játrech, dodal. Zablokování tohoto proteinu výrazně snížilo produkci glukózy v játrech, i když se hladina cukru v krvi zcela nenormalizovala. Během dvou týdnů léčby došlo u diabetických myší k výraznému zlepšení hladiny cukru v krvi a metabolismu glukózy.

Testy s lidskými jaterními buňkami potvrdily význam role proteinu FOX06 při produkci glukózy.

„Tato zjištění silně naznačují, že FOX06 má potenciál být vyvinut jako terapeutický cíl,“ řekl Dr. Dong. „Pokud se nám podaří inhibovat jeho aktivitu, můžeme případně zpomalit produkci glukózy v játrech u pacientů s cukrovkou a lépe kontrolovat hladinu cukru v krvi.“

Mezi spoluautory patří hlavní autor Dae Hyun Kim, Ph.D., a další výzkumníci z oddělení pediatrie a patologie Pittsburské univerzity. Studie byla financována Národním institutem zdraví.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.