Co je PA-C?

Q. Co je to asistent lékaře (P.A.)?
A. Asistenti lékaře jsou zdravotničtí pracovníci s licencí k výkonu lékařské praxe pod dohledem lékaře. PA zaměstnaní federální vládou mají oprávnění k výkonu povolání. V rámci svých komplexních povinností PA provádějí fyzikální vyšetření, diagnostikují a léčí nemo[……]

Read more

Systém regulace emisí

Systém regulace emisí v automobilech, prostředek používaný k omezení vypouštění škodlivých plynů ze spalovacího motoru a dalších součástí. Existují tři hlavní zdroje těchto plynů: výfuk motoru, kliková skříň a palivová nádrž a karburátor. Z výfukového potrubí se uvolňují spálené a nespálené uhlovodí[……]

Read more